Boka service

Här kan du boka service på din utrustning. Kom ihåg att gå igenom samtliga
kontrollpunker som beskrivits nedan.

Kontrollera alltid följande:

 • Återställning av motorskydd
 • Öka eller minska värmekurva/inställning (vid värmeproblem)
 • Kontrollera alla säkringar, ev byt, kontrollera även husets huvudsäkring
 • Rensa filter
 • Lufta radiatorsystem
 • Lufta varmvattenberedare
 • Fyll på vatten i radiatorsystem (ca 1 bar)
 • Kontrollera radiatorer och husets övriga värmesystem
 • Återställa överhettningsskydd elkasett
 • Tänk på att säkerhetsventil för tappvatten kan droppa ibland
 • Lufta ev poolväxlare
 • Luft i köldbärarkrets/nivå i kärlet
 • Vattenläckage som ej är i värmepumpen
 • Vid oljud/knäppningar undersök närmare varför

Om ovanstående är kontrollerat och åtgärdat och problem kvarstår,
fyll i formuläret till höger.