JOUR

vid akuta ärenden:
Vardagar kl. 16-20
Helg kl. 9-16

 

Kostnad för kontakt med jourtekniker 20.50kr / min
Kostnad för jourarbeten får ni information om per telefon.

Jouren gäller Luft/vatten värmepumpar, Bergvärme upp till 22Kw samt Frånluftsvärmepump.
Gäller ej Luft/Luft samt fastighetsvärmepumpar.

Telefon 08 25 21 40