Företaget


Kyl & Värmepumpservice i Stor-Stockholm AB har funnits sedan 1999. Vi har kompetent personal med stort kunnande och som har varit verksamma i branschen sedan 70-talet. 

Vi installerar värmepumpar och kylanläggningar, elpannor och varmvattenberedare i villor, flerfamiljshus, kontor, industrilokaler, kyrkor mm. Vi har även projekterat och installerat fler sjövärmeanläggningar. 

Kyl & Värmepumpservice är återförsäljare för IVT, som har sin fabrik i Tranås. På vår utställning, ett IVT-center, kan vi visa ett flertal produkter. Vi har en bergvärmepump och en fastighetsvärmepump som förser fastigheten vi är i med värme och varmvatten. så vi kan visa hur de styrs och hur de låter. På utställningen visas även en frånluftsvärmepump, en luft/vattenvärmepump, luft/luftvärmepumpar och varmvattenberedare.

Ända från IVT:s start, på 1980-talet, satsade vi på marknadens bästa värmepumpar, vilket ger våra kunder trygghet och värme i framtiden. 

VÄLKOMMEN IN PÅ VÅR UTSTÄLLNING!